Dato
Tittel
Sted
Sertifisert
Nivå
Pris
11.12
Regionsmøte Øst
Oslo, Idrettens hus, Ullevål Stadion.
Kl. 18.00-21.00
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Kursleder:
Thomas Pindard
Mer informasjon:
20.1
Regionsmøte Harstad
Elgsnes, Harstad
Påmelding
Tid: 15.00-18.00
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Kursleder:
Thomas Pindard
Kontakt:
thomas@padleforbundet.no
Mer informasjon: